• Slide Uless
  ULESS - Union luxembourgeoise de l'économie sociale et solidaire
Verteidegen

Verteidegen

Förderen

Förderen

Federéieren

Federéieren

Vertrieden

Vertrieden

A propos de l'ULESS

Erschafft Juli 2013, d'ULESS bezweckt d'Kollektiven Intressen vu sozialen, solidarischen Wiertschaftssecteuren ze verteidigen an ze förderen, Wirtschaft deen a voller Expansion ass. D'ULESS huet den Aufgab déi sozial a solidarisch Wiertschaftsecteuren ze federéieren, ze vertrieden, ze förderen and ze verteidigen.

 

uless uless ana9890 - r
uless uless ana9907 - r
uless uless ana9819 - r
uless uless ana9932 - r
uless uless ana0001 - r
uless uless ana9691 - r
uless uless ana9745-pano - r
uless uless ana9637-pano - r
uless uless ana9871 - r
uless uless ana9893 - r
uless uless ana9628 - r
uless uless ana9874 - r

Ennërt eise Membren

 • ProActif asbl
 • Etika asbl
 • Inter-Actions asbl
 • CRPT sc SIS
 • CIGL Steinfort
 • Fondation SOS Kannerduerf Lëtzebuerg

Abonneiert Iech un eis Newsletter

* nous vous informerons de nos activités