• Slide Uless
  ULESS - Union luxembourgeoise de l'économie sociale et solidaire
Verteidegen

Verteidegen

Förderen

Förderen

Federéieren

Federéieren

Vertrieden

Vertrieden

A propos de l'ULESS

Erschafft Juli 2013, d'ULESS bezweckt d'Intressen vu sozialen, solidarischen Wiertschaftssecteuren ze verteidigen an ze förderen, Wirtschaft deen a voller Expansion ass. D'ULESS huet den Aufgab déi sozial a solidarisch Wiertschaftsecteuren ze federéieren, ze vertrieden, ze förderen and ze verteidigen.

D'ULESS vertried direkt an indirekt méi ewéi 300 Betrieber aus sozialen a solidareschen Wiertschaft di ongeféier 20.000 Salariéen duerstellen an ass esou wäit repräsentativ vu sozialen a solidareschen Gebitt zu Lëtzebuerg.

uless uless ana9907 - r
uless uless ana9932 - r
uless uless ana9874 - r
uless uless ana9819 - r
uless uless ana9745-pano - r
uless uless ana9890 - r
uless uless ana9893 - r
uless uless ana9628 - r
uless uless ana0001 - r
uless uless ana9691 - r
uless uless ana9871 - r
uless uless ana9637-pano - r

Ennërt eise Membren

 • Fondation Caritas Luxembourg
 • FEDAS Luxembourg
 • Etika asbl
 • CIGL Strassen asbl
 • Transition Minett
 • Fondation pour l'accès au logement

Abonneiert Iech un eis Newsletter

* nous vous informerons de nos activités